• images/banners/gnosis_banner-1.gif
  • images/banners/gnosis_banner-2.gif
  • images/banners/gnosis_banner-3.gif
  • images/banners/gnosis_banner-4.gif
  • images/banners/gnosis_banner-5.gif
  • images/banners/gnosis_banner-6.gif
  • images/banners/gnosis_banner-7.gif
  • images/banners/gnosis_banner-8.gif

gnosisellas-webradio

SAW-Optimized
Α.Δ. Samael Aun Weor

VM-LAKHSMI-OptimizedΑ.Δ. Lakhsmi

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ

93


Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Έχουμε ξαναπεί και επαναλαμβάνουμε ότι ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι μία τριάδα: σώματος, ψυχής και Πνεύματος. Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι Αγίες Γραφές (Α' Θεσσαλονικείς ε' 23). Αυτή η Τριάδα αποτελεί τη συμπύκνωση των Επτά Τροποποιή­σεων της Συμπαντικής Ενέργειας, που είναι η CAUSA CAUSORUM, η Ριζική Αιτία του καθετί που υπάρχει. Ο άνθρωπος έχει φύση θεϊκή και ανθρώπινη, είναι Πνεύμα και Ύλη, είναι το βιβλίο με τις Επτά Σφραγί­δες της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Το φυσικό σώμα, λόγω της πυκνότητας του χρησιμεύει σαν όχημα της Ψυχής, για την εξέλιξη της στον κόσμο της ύλης. Η Ψυχή δεν είναι Πνεύμα και το Πνεύμα δεν είναι Ψυχή. Η Ψυχή αποτελείται από τις συνειδησιακές αξίες που αποκτήθηκαν σε κάθε ενσάρκωση. Το Πνεύμα είναι η Θεϊκή Σπίθα που αποχωρίστηκε από τον Κόλπο του Απόλυτου, εκείνο το μακρινό χάραμα της ζωής.

Η ΜΥΗΣΗ

Μυώ σημαίνει: αρχίζω κάτι, ένα έργο, μια εργασία, μια πρακτική κτλ. Η Μύηση είναι ένας υπομονετικός μόχθος.

Είναι η αφιέρωση στη λατρεία των Χριστικών Δυνάμεων. Όποιος μυείται σ' αυτά τα Μυστήρια, μαθαί­νει να ερμηνεύει σωστά τα χριστιανικά σύμβολα του αναφέρονται στις Αγίες Γραφές. Αυτό σημαίνει ότι κανένας βέβηλος με το διανοητικό του, όσο σοφός κι αν φαίνεται, δεν είναι ικανός να το κατορθώνει κι έτσι μπορεί να βγάλει τα μάτια του μελετώντας για όλη του τη ζωή, εκτός κι αν Μυείται στα Χριστικά Μυστήρια.

Οι Εσωτερικές ικανότητες του ανθρώπου ξυπνούν με την πειθαρχία. Ο Απόστολος Παύλος, σημειώνει στην Α' προς Κορινθίους επιστολή του δ' 20: "Διότι η βασιλεία του Θεού δεν συνίσταται σε λόγια (διανοη­τικότητες, διαλεκτική), αλλά σε αρετή" (Αγνότητα σε σκέψεις, λόγια και έργα).

Η Μύηση αρχίζει δια του ΣΕΞ, κι αυτό ισοδυνα­μεί με το να γεννιέται κανείς εκ νέου. Αυτή είναι η Πνευματική Γέννηση για την οποία μίλησε ο Θεϊκός Δάσκαλος στο Νικόδημο, άρχοντα των Φαρισαίων. (Κοί­ταξε όλο το Κεφάλαιο γ' του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου).

Γνωστοποιεί ακόμη ο Ευαγγελιστής: "Το γεννη­μένο από σάρκα (η ύλη), είναι σάρκα, το γεννημένο από Πνεύμα (φωτιά-νερό), είναι Πνεύμα". Ιωάν. γ6.

Το να Γεννιέται κανείς Πνευματικά, δεν σημαί­νει να πιστεύει στο Θεό, ούτε να δέχεται τον Ιησού σαν μοναδικό Σωτήρα, ούτε να μετανοεί απλοϊκά και να βαπτίζεται στο όνομα του και μ' αυτά σώθηκε κιό­λας. Το να Γεννιέται κανείς Πνευματικά, είναι κάτι πολύ σκληρό και δύσκολο: είναι η εργασία του μετα­σχηματισμού του χονδροειδούς σε λεπτό, της ύλης σε ενέργεια, σύμφωνα με τα θεϊκά μέτρα που χαράχτηκαν από τον Μεγάλο Συμπαντικό Αρχιτέκτονα.

Πρόκειται λοιπόν, για την απάρνηση της ζωώ­δους πράξης, που πρέπει ν' αντικατασταθεί από μια φυσική και θεϊκή πράξη από την οποία πρέπει να αναδυθεί ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, έχοντας νικηθεί το εσωτερικό κτήνος.

Το έργο αυτό είναι αποκλειστικά για γενναίους κι όχι για δειλούς ούτε για αδύναμους: σ' αυτούς αρκούν τα ξενύχτια τους στο διάβασμα και οι ξέφρε­νες απολαύσεις τους. Η άβυσσος τους περιμένει. Το Βασίλειο των Ουρανών κατακτείται με έφοδο και οι ανδρείοι που το κατακτούν είναι οι Μυημένοι:

"Από τις ημέρες του Ιωάννη του Βαπτιστή μέχρι τώρα, η βασιλεία των Ουρανών βιάζεται (διεκδικείται με τη βία) και βιαστές την αρπάζουν". Ματθ. ια'12.

 


ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Οι αρετές είναι, σαφώς, οι ουσιαστικές προϋ­ποθέσεις για την Αφύπνιση της ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ. Αυτή ξυπνάει με τον Εξαγνισμό, τον Εξαγιασμό, τη Φωνη­τική και το Διαλογισμό.


ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΣ

jesusmaryΕίναι η διαδικασία καθαρισμού της ύλης (της σάρκας) με την Ιερή Φωτιά του Πνεύματος. Η διαδικα­σία αυτή είναι βασική, θεμελιώδης και υπερβατική, καθ' όσον είναι η μοναδική που μετασχηματίζει το χονδροειδές σε λεπτό. Πρόκειται για πράξεις και όχι για λόγια και για να μπούμε στο θέμα: χρειάζε­ται ΕΝΑΣ ΦΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΗΤΡΑ, ή όπως έλεγε ο Δάσκα­λος Παράκελσος: ΕΝΑ ΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΟΥΔΟΧΕΡΙ. Σαν Πρώτη Ύλη διαθέτουμε το ΕΝΣ ΣΕΜΙΝΙΣ (Σπερματική Οντότητα) και σαν απαραίτητους παράγοντες, μια πλα­τειά κατανόηση, μια σταθερή θέληση και μια ζώσα πίστη.

Η εργασία αυτή κυβερνιέται από ένα σύστημα που ονομάζεται ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΛΧΗΜΕΙΑ και στηρίζεται πάνω σ' ακλόνητες βάσεις, γνωστές σαν Θεϊκά Μέτρα. Ας τα δούμε:


ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ

1. Αγάπα το Θεό πάνω απ' όλα.

2. Μην ορκίζεσαι στο Άγιο Όνομα του μάταια.

3. Αγίαζε τις εορτές.

4. Τίμα Πατέρα και Μητέρα.

5. Μη φονεύσεις.

6. Μην εκσπερματώσεις.

7. Μην κλέψεις.

8. Μην ψευδομαρτυρήσεις, ούτε να ψαυτείς.

9. Μην μοιχέψεις.

10. Μην πλεονεκτείς επί των ξένων αγαθών.

Θα προσπαθήσουμε στο φως της ΓΝΩΣΗΣ να ορίσου­με κατά το δυνατό, αυτά τα θεμέλια.


ΑΓΑΠΑ ΤΟ ΘΕΟ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ (κατά Μάρκο ιβ'30) Χωρίς καμιά αμφιβολία, αυτή η Εντολή είναι η πιο περίπλοκη και δύσκολη να οριστεί. Για ν' αγα­πά κάποιος το Θεό, είναι αναγκαίο να τον κατανοεί και να ξέρει πού βρίσκεται. Είναι παράλογο να υπο­κρινόμαστε ότι αγαπάμε κάτι που δεν το καταλαβαί­νουμε και δεν ξέρουμε πού να το βρούμε. Ένας Μυημέ­νος είπε: "Ο Θεός βρίσκεται παντού εν ουσία, παρου­σία και δυνάμει". Ο Θεός βρίσκεται "εν τοις υψίστης", λένε τα Χριστιανικά Ευαγγέλια. Τα "ύψιστα" αντιστοιχούν στους Ουρανούς. Είναι παιδαριώδες να νομίζουμε ότι οι Ουρανοί βρίσκονται στο άπειρο διάστημα. Ας συλλογιστούμε λίγο γύρω από τον Πλα­νήτη στον οποίο ζούμε. Ο πλανήτης αυτός είναι μια σφαίρα που περιστρέφεται πάντα στο "χωρίς όρια διά­στημα. Αν αυτό το διάστημα που βλέπουμε τη μέρα ή Γη, οι ουρανοί, τί θα ήταν το έναστρο διάστημα που βλέπουμε τη νύκτα;... Ο θεός βρίσκεται μέσα σε μας τους ίδιους, αυτό λέει η κοινή λογική και το επιβεβαιώνουν οι Άγιες Γραφές: Δευτερονόμιο στ'-15, κατά Λουκά ιζ.'21.


Επομένως... Πώς πρέπει να αγαπάει Κάποιος το Θεό; Με πράξεις και όχι με λόγια.


- Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ. Ιωάννου Α'δ.'16. ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ, ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΑΓΑΠΗ.

- Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑ, ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ "ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ. Ιωάννου δ.'24.

- Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΙΑ ΚΑΤΑΒΡΩΧΘΙΣΤΙΚΗ. Εβραίους ιβ'29.

- Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ. Ιωάννου Α'α'5.

- Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΟΦΙΑ;

- Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ - Είπε ο Καβαλιστής.


Η αγάπη είναι βαθιά, άρρητη και απροσδιόρι­στη αιτία. Γνωρίζουμε τις ιδιότητες της και βλέπου­με τα αποτελέσματα της αλλά αγνοούμε την αιτία. Εκδηλώνεται με τη συμπάθεια και τη δύναμη της έλξης. Είναι το πιο αγνό αίσθημα που μεταφράζεται σε πρά­ξεις και όχι σε καλές διανοητικές προθέσεις. Είναι η παρόρμηση που ενσταλάζει ζωή, ευτυχία και αρμο­νία. Είναι η ίδια η δημιουργική δύναμη σε δράση.

Η αγάπη βρίσκεται λανθάνουσα σε κάθε δημιούρ­γημα, ορατό ή αόρατο, οργανικό ή ανόργανο. Το αντί­θετο της είναι το μίσος, η καταστροφική και ωμή δύναμη.

Ποια είναι όμως τα πράγματα που πρέπει ν' αγαπάμε; Ολόκληρο το Εκδηλωμένο Σύμπαν: από το πιο μικρό άτομο μέχρι τις πιο πυκνές μορφές, όπως είναι οι πλανητικές μάζες που αυλακώνουν το έναστρο στε­ρέωμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: "Αγάπα το Θεό πάνω απ' όλα", σημαίνει: να νιώθουμε και ν' ανακαλύπτουμε μέσα μας αυτή τη δημιουργική αρχή (Μπουδάτα ή Θεϊκή Ουσία), να την εκτιμούμε και να την ισχυροποιούμε, να υποκλινόμαστε σ' αυτήν με σεβασμό και λατρεία, να την κάνουμε να πάλλεται ρυθμικά, να τη βλέπουμε στον καθένα και στα πάντα. Πρέπει ν' αρχίσουμε με το ν' αγαπάμε αυτή τη ζωτική αρχή που βρίσκεται μέσα σε μας τους ίδιους και μετά να τη βλέπουμε στους άλλους.

Εδώ βλέπουμε την ανάγκη του ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΚΑΝΟ για να βάζουμε ένα τέρμα στα κατώτερα πάθη.


ΜΗΝ ΟΡΚΙΖΕΣΑΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΤΑΙΑ

Το να ορκιζόμαστε, σημαίνει να παίρνουμε το Θεό σαν μάρτυρα σε κάτι που υποσχόμαστε να εκπλη­ρώσουμε. Ο Θεός είναι μια μυστηριακή λέξη, της οποίας το νόημα το γνωρίζουν αποκλειστικά οι Μυη­μένοι.

Μάταια θα πάρεις το Θεό σαν μάρτυρα σε οποια­δήποτε πράξη της ζωής, διότι δεν θα τον θεωρήσει αθώο όποιον παίρνει το όνομα του μάταια.

Ο Θεός είναι απρόσωπος, αυλός, αθάνατος. Και για ποιο λόγο, ένα άθλιο πλάσμα, όπως είναι ο άνθρωπος, να θέλει να παίζει με το Άγιο Του Όνο­μα;... "ΟΜΩΣ ΕΓΏ ΣΑΣ ΛΕΩ: ΜΗΝ ΟΡΚΙΖΕΣΤΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ, ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΟΥΤΕ ΣΤΗ ΓΗ, ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΤΟΥ, ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ. ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΝΑ ΟΡΚΙΖΕΣΑΙ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΙΑ ΑΣΠΡΗ ΤΡΙΧΑ, ΜΑΥΡΗ. ΑΛΛΑ, ΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΣ: ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΟΧΙ, ΔΙΟΤΙ ΚΑΘΕΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΙΣΙΟ ΑΠ' ΑΥΤΟ, ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΌ ΠΟΝΗΡΟ" Ματθ. ε' 34-37. "ΑΛΛΑ, ΑΝ ΔΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΜΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΥΑΡΕΣΤΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΦΡΟΝΕΣ. ΠΛΗΡΩΣΕ ΟΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕΣ". Εκκλ. ε'4.


Ν' ΑΓΙΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Αγιασμός, είναι ο καθαρισμός της ψυχής κι όχι- της φυσικής ύλης. Γιορτή είναι ενδόμυχη χαρά, ικανοποίηση, ευθυμία της καρδιάς. Γιορτές είναι αυτές που ζει ο Μυημένος στους Εσωτερικούς Κόσμους, όταν έχει κερδίσει ένα ακόμη βαθμό στην πορεία της τελειοποίησης του, ύστερα από τις αυστηρές δοκιμασίες. Να Αγιάζουμε τις Γιορτές σημαίνει:

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΡΙΆΜΒΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ και να μην ξανααμαρτάνουμε.

ΤΙΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ

Τιμώ, σημαίνει εξυπηρετώ, εκτιμώ, σέβομαι. Τιμή, είναι η εκτίμηση, ο σεβασμός, η υπόληψη. Πατέρας είναι η δημιουργική ή γενεσιουργός αρχή που φέρουμε μέσα μας. Μητέρα είναι η Πρώτη Ύλη του Μεγάλου Έργου, το ΕΝΣ ΣΕΜΙΝΙΣ (ή Καθάριο Νερό Ζωής). Είναι η Μητέρα Φύση, η Ιερή Φωτιά του Τρί­του Λόγου που κατοικεί στους σεξουαλικούς αδένες, την Εκκλησία της Εφέσου ή Τσάκρα Μουλαδάρα. "ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ ΜΗΝ ΟΝΟΜΑΖΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΗ ΓΗ, ΔΙΟΤΙ ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΑΣ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ". Ματθ, κγ'9.

ΜΗ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ

Φονεύω, σημαίνει κόβω τη ζωή, τη θεϊκή πνοή. Το αντίθετο του θανάτου είναι ζωή. Το να φονεύει κάποιος σημαίνει να καταστρέφει τη ζωή που πάλλεται σ' ολόκληρη τη φύση. Έτσι όπως κανείς θνητός δεν είναι ικανός να ενσταλάξει αυτή τη θεϊκή πνοή, δεν πρέπει κιόλας να την αφαιρεί από τίποτα κι από κανέναν. Ούτε από ένα φυτό, ούτε από ένα λου­λούδι και πολύ περισσότερο από ένα οποιοδήποτε ζωντανό πλάσμα. Με το να μην φονεύουμε, συνεργαζό­μαστε με τη Μεγάλη Συμπαντική Ζωή. Δεν σκοτώνουμε μόνο με το δηλητήριο, τη σφαίρα ή το στιλέτο. Σκο­τώνουμε επίσης με τη σκέψη, τις λέξεις και τα έργα. Μια χοντροκομμένη, δίκοπη, ειρωνική λέξη, καθώς και η περιφρόνηση, επίσης πληγώνουν και σκοτώνουν τα συναισθήματα και τις καλές προθέσεις των ανθρώ­πων.

ΜΗΝ ΠΟΡΝΕΨΕΙΣ

Πορνεύω σημαίνει σπαταλάω το Άγιο Νερό Ζωής, το ΕΝΣ ΣΕΜΙΝΙΣ. Δεν πορνεύω, σημαίνει ότι το εκτι­μώ και το χρησιμοποιώ σοφά. Να λοιπόν, το Μεγάλο Μυστικό της Ζωής και της ανθρώπινης λύτρωσης. Η μη-πορνεία είναι ζωή, σεξουαλική Αγνότητα, ευτυχία. Πορνεία είναι καταστροφή και θάνατος. Πορνεύει κανείς με το νου, το λόγο και τα όργανα αναπαραγω­γής. Αν μαθαίνει κανείς να ελέγχει τα γεννητικά όργανα, πετυχαίνει τη σεξουαλική αγνότητα. Το Φίδι της σεξουαλικής Αγνότητας είναι ευλογημένο. Το Φίδι της πορνείας είναι καταραμένο. Γένεση γ' 14. Πορνεία ήταν το έγκλημα ενάντια στη Φύση που δια-πράχτηκε από τα βιβλικά πρόσωπα ΑΔΑΜ και ΕΥΑ. Ήταν η παραβίαση της ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ. Γένε­ση β'17, Λευιτικό ιέ'16-18. Να λοιπόν το προπατορι­κό αμάρτημα. Σεξουαλική Αγνότητα είναι η τέχνη να ανάβεις και να διατηρείς ζωντανή τη φλόγα της Ιερής Φωτιάς, για τον εξαγνισμό της ύλης. Το Έργο Απελευθέρωσης πρέπει να ξεκινά μ' αυτή την Εντολή. Είναι η Θεμελιώδης πρακτική για τη Χριστική Μύηση.

Είναι δέκα οι Συμπαντικοί Κανόνες ή Εντολές στη διάθεση όσων ποθούν την αιώνια ζωή, αλλά είναι αναγκαίο να αρχίζουμε το έργο με μια απ' αυτές, διότι αν θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε όλες μαζί, δεν κατορθώνουμε τίποτα, όπως εκείνος που σκοπεύει να κυνηγήσει δέκα λαγούς μαζί και δεν πιάνει κανέ­ναν. Γι' αυτό λοιπόν, πρέπει να αρχίζουμε με μία, βάζοντας τάξη και πειθαρχία στα πάντα, μέχρις ότου αποκτήσουμε τη δημιουργική κατανόηση και τότε θα μπορούμε να εκπληρώνουμε και τις υπόλοιπες.

Θα τραβήξει την προσοχή το γεγονός της έναρ­ξης από την ΕΚΤΗ ΕΝΤΟΛΗ αντί από την πρώτη. Πράγ­ματι, είναι καλό να αποσαφηνίσουμε. Η ΕΚΤΗ ΕΝΤΟΛΗ είναι η πρώτη που δόθηκε από τον Ύψιστο, ωστόσο κατέχει την Έκτη θέση στη σειρά των Μυστηρίων, διότι συμβολίζει "τους Δύο Δρόμους": το ΚΑΛΟ και το ΚΑΚΟ, ΤΗ ΖΩΗ και ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ.

Όντας αυτό γνωστό, είναι πρέπον να διαλέγει κανείς σύμφωνα με τη δική του Συνείδηση. Όποιος θέλει να ενώνεται με τη Μεγάλη Συμπαντική Ζωή, πρέπει να ακολουθεί το μονοπάτι του Φωτός, του Καλού, της Αγάπης, της Αγνότητας. Όποιος θέλει να πάει να καταλήξει στις αβύσσους για την ολοκλη­ρωτική του αποσύνθεση, όπου το μόνο που ακούγεται είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών, εδώ βρίσκεται το μονοπάτι του κακού, η πορνεία. Ο από­στολος Παύλος λέει: "ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ. ΟΠΟΙΑ­ΔΗΠΟΤΕ ΑΜΑΡΤΙΑ ΠΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΗΘΕΛΕ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΟΜΩΣ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΟΡΝΕΥΕΙ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΜΑΡΤΑΙΝΕΙ". Α' Κοριν­θίους στ'18.

Όταν σπαταλιέται το νερό ή ΕΝΣ ΣΕΜΙΝΙΣ, σβή­νει η φωτιά. Κι όταν έχει σβήσει η φωτιά, μένουμε δίχως φως, σε σκοτάδια. Μόνο χαλιναγωγώντας τη σεξουαλική πράξη και απομακρυνόμενοι πριν από την εκσπερμάτωση αυτού του σπέρματος-σπόρου, απελευθε­ρωνόμαστε από τα βάσανα, την αθλιότητα, τον πόνο και το έγκλημα. Αυτό, μάλιστα, είναι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΜΗΝ ΚΛΕΨΕΙΣ

Κλέβω, σημαίνει ληστεύω που είναι το ίδιο με το να οικειοποιούμαι τα ξένα αγαθά δίχως τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, με ή χωρίς βία. Το οποιο­δήποτε πράγμα, όσο ασήμαντο κι αν φαίνεται, δεν πρέπει να το παίρνουμε, διότι διαφορετικά παραβιά­ζεται αυτή η Συμπαντική Αρχή και το ξίφος της Θεϊ­κής Δικαιοσύνης θα πέφτει πάνω μας. Ούτε καν η ζωή που πάλλεται μέσα μας δεν είναι δική μας και δεν πρέπει να την κλέβουμε για να την ξοδεύουμε σε χυδαίες απολαύσεις. Ας μην γινόμαστε ένοχοι του εγκλήματος της κλεψιάς, εμπρός στον Ζώντα Θεό. Κάθε φορά που πηγαίνουμε για την πράξη της σαρκι­κής σύζευσης, ας ξέρουμε "να απομακρυνόμαστε έγκαι­ρα, προτού γίνουμε ληστές της Μεγάλης Συμπαντικής Ζωής.

ΜΗΝ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΨΕΥΤΗΣ

Το λόγο, είτε προφορικός είναι είτε γραπτός, πρέπει να ξέρουμε να τον χειριζόμαστε. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να συκοφαντούμε ούτε να εξευτελίζουμε κανέναν. Να βεβαιώνουμε κάτι που αγνοούμε, είναι νοθεία. Η παραμόρφωση (διαστρέβλω­ση) των γεγονότων, είναι νοθεία. Το ψέμα είναι αντίθετο στην αλήθεια. Άρνηση της πραγματικότητας των πραγμάτων, σημαίνει ψέμα. Η εξαπάτηση, η προδο­σία, η υποκρισία και η απάτη είναι καθαρό ψέμα μεταμφιεσμένο με την όψη αλήθειας και με δικαιολο­γίες για την έλλειψη ειλικρίνειας και θάρρους. Όταν ξέρουμε, γνωρίζουμε και κατανοούμε την πραγμα­τικότητα και την ακρίβεια των πραγμάτων, πρέπει να υποστηρίζουμε και να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια ενάντια σ' οτιδήποτε μας πάει κόντρα. Ο Γαλιλαίος δήλωσε και υποστήριξε ότι ήταν ο Ήλιος γύρω από τη Γη, αντίθετα ακόμη και στις καθιερωμένες απόψεις των σοφών της εποχής του.

Το ψέμα είναι το ευκολότερο μέσο για να ξε­φεύγουμε από τις ευθύνες. Το ψέμα είναι ακόμη η ίδια η συγγνώμη που την έχουμε στην άκρη των χει­λιών μας. Γενικά, το ψέμα επιδιώκει άτιμους και παράνομους σκοπούς. Αυτός που αρνείται την αλήθεια και υποτιμά τη Δικαιοσύνη, αγαπά το ψέμα και γίνε­ται ένας δειλός.


ΜΗΝ ΜΟΙΧΕΥΕΙΣ

Μοιχεύω, σημαίνει αφαιρώ αγνότητα, καθαρότητα από τα πράγματα, τον προφορικό ή γραπτό λόγο, τις αξίες, τους ανθρώπους.

Οι Πνευματικές αξίες έχουν νοθευτεί (υποστεί μοιχεία) από τους Ψευτό-Αποστόλους (Ψευτό-αγίους). Τα πράγματα υπόκεινται σε μοιχεία (=νοθεύονται), όταν χάνουν την ακεραιότητα και την πρωτοτυπία τους. Οι άνθρωποι μοιχεύουν με τα γεννητικά τους όργανα, ανακατεύοντας την ενέργεια τους με άλλη διαφορετική. (Κατά Μάρκο ι'11-12).

Ο προφορικός ή γραπτός λόγος μοιχεύεται όταν παραμορφώνεται, αλλοιώνεται ή διαστρεβλώνεται το περιεχόμενο του, το νόημα του, καθώς επίσης και η κυριολεκτική ή επιφανειακή ερμηνεία του.

Η Μυστική Επιστήμη του ΧΡΙΣΤΟΥ νοθεύτηκε από τους μαυραγορίτες δόξας με το πρόσχημα του εκμοντερνισμού της και της προσαρμογής της στις διανοητικές τους αερολογίες και στα ζητήματα της κοιλιάς τους.

Οι Άγιες Γραφές μοιχεύτηκαν-νοθεύτηκαν από εξηγητές-Θεολόγους, αποφεύγοντας έτσι την ευθύνη να γίνουν πρώτοι αυτοί που θα υποβάλλονταν στους Συμπαντικούς Νόμους, προτού συμβουλέψουν και τους άλλους να τους εκπληρώνουν. Θα έπρεπε να δίνουν το παράδειγμα με το να γίνουν οι ίδιοι παιδία και Λειτουργοί του Θεού, πετώντας από πάνω τους το ένδυμα της πεισματικής εμμονής και του συσσωρευμέ­νου πλούτου. Αυτό είναι αγνός Χριστιανισμός, αυτό είναι Αγάπη στο Θεό.


ΜΗΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΑ ΑΓΑΘΑ

Πλεονεξία, είναι η ανεξέλεγκτη όρεξη απόκτη­σης πλούτων ή αγαθών. Είναι διακαές άγχος συσσώρευ­σης, ξέφρενη επιθυμία, άμετρη φιλοδοξία-θέληση κατοχής για αυτό που οι άλλοι κατέχουν. Υπάρχει πλεονεξία για πράγματα, για πλούτη, για αποκτήματα, για ισχύ, κ.τ.λ. Υπάρχει πλεονεξία για τη γυναίκα του άλλου και κυρίως όταν είναι ωραία κι ενάρετη. υπάρχει πλεονεξία για το κομψό, καλοκάγαθο και υπεύθυνο σύζυγο και κυρίως όταν έχει μια καλή θέλη­ση κ. τ. λ. Η πλεονεξία είναι ικανή για όλα, δεν μετράει συνέπειες, ούτε χορταίνει εύκολα.

Μέχρι εδώ ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, συνέπεια των ανθρώπινων αδυναμιών. Σ' αυτόν αναφέρθηκε ο Μέγας Δάσκαλος ΙΗΣΟΥΣ όταν είπε: "ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΛΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΩ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΛΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΩ (καταστρέψω, καταργή­σω), ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΩ" (Ματθ. ε'17). Όποιος είναι ικανός να τον εκπληρώνει, θα ζήσει μέχρι τότε κάτω από τη ΧΑΡΗ (ΤΗ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ), και θα μπορέσει το ίδιο όπως κι ο Απ. Παύλος να προφέ­ρει εκείνη την υπερβατική φράση: "ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ω ΘΑΝΑ­ΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ ΣΟΥ; ΠΟΥ Ω ΘΑΝΑΤΕ, Η ΝΙΚΗ ΣΟΥ; ΟΤΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ, ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ, Ο ΝΟΜΟΣ". (Α'Κορινθ. ιε'55-56).


ΕΞΑΓΙΑΣΜΟΣ

Εξαγιασμός, είναι ο καθαρισμός της ψυχής. Πρέπει να ξέρουμε να "ξεντυνόμαστε" τα χαμηλά πάθη. Τα χαμηλά πάθη είναι: τα βίτσια, τα ελαττώματα, οι επιθυμίες, οι φανατισμοί, οι φιλοδοξίες, κ.τ.λ. Είναι μια ανάγκη για το μαθητή να μετασχηματίζει επίσης τις σκέψεις, λέξεις, συναισθήματα και συγκι­νήσεις σε αρετές, για τον εξαγνισμό και καθαρισμό της ψυχής. Αυτό πετυχαίνεται με μεγάλη θέληση, επιμονή, πίστη και Αγάπη, αρχίζοντας να επεξεργαζό­μαστε έναν κατάλογο όλων, με μια σχετική σειρά. Αφιερώστε στο καθένα δύο μήνες τουλάχιστον, για να "ξεντυθείτε" απ' αυτό. Διότι κανείς δεν θα μπορέ­σει να φάει από τα Ιερά "πράγματα", εφόσον δεν είναι καθαρός. (Λευιτικό κβ'4).

 

ΦΩΝΗΤΙΚΗ

Η φωνητική, είναι η τεχνική της άρθρωσης, διαμόρφωσης και προφοράς φωνών ή ήχων. Υπάρχουν φωνήεντα και λέξεις ισχύος που όταν προφέρονται σοφά, με πειθαρχία, θέληση και πίστη κατεργάζονται θαύματα, δραστηριοποιούν τα Τσάκρας, δίσκους ή τροχούς του Αστρικού σώματος, δηλαδή τις Επτά Εκκλη­σίες της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννη, ή επτά Εσωτε­ρικά Κέντρα του Ανθρώπου, για την αντίληψη των θετικών. Κοσμικών δονήσεων.

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είναι η Επιστήμη του συλλογισμού (στοχασμού) για την αφύπνιση της Συνείδησης και την απόκτηση πληροφοριών από τους Εσωτερικούς Κόσμους. Αναπτύσ­σεται, η αίσθηση της Διαίσθησης. Όταν υπάρχει άγνοια για τα διάφορα πράγματα, ή αμφιβολία για κάτι, προτού παίξουμε το θλιβερό ρόλο των τρελών ή φανα­τικών, είναι καλύτερο να το θέσουμε προς εξέταση στο Εσωτερικό μας Είναι, τον ΕΣΩΤΕΡΟ. Αυτός θα μας ρίξει φως πάνω στην υπόθεση και θα πάρουμε την ιδέα ή τη γνώση γι' αυτήν.

Η Επιστήμη αυτή έχει διάφορες φάσεις:

1η: Άνετη στάση του σώματος. Το σώμα πρέπει να παραμένει σε τέτοια θέση ώστε να μην γέρνει και να μη καταβάλλει προσπάθεια για να ισορροπεί.

2η: Συγκέντρωση. Ο νους πρέπει να εστιάζεται σε κάτι: μια μορφή, ένα πράγμα, ένα σύμβολο, κ.τ.λ. Όλη η σκέψη πρέπει να μένει συγκεντρωμένη σ' αυτό που έχουμε διαλέξει, μέχρι να το νιώσουμε να δονεί­ται στον εγκέφαλο μας, φέροντας το στη συνέχεια έως στην καρδιά.

3η: Διαλογισμός. Εδώ λοιπόν, φθάνει η στιγμή του συλλογισμού πάνω στο αντικείμενο ή πράγμα. Η θέση, η μορφή, το σχήμα, ο τρόπος, πρέπει να μας κινούν σε στοχασμό.

4η: Σαμαδί. Μετά από στοχασμό για μακρό χρο­νικό διάστημα, φθάνει ο ύπνος και τότε ξεφεύγουμε από το σώμα, βγαίνουμε στους Κόσμους του Φωτός για να δούμε πράγματα υπέροχα και άρρητα.

 

AUM-Meditation_Painting

ΑΡΚΑΝΟ A.Z.F.

Αυτό είναι το σημείο στο οποίο στηρίζεται το Οικοδόμημα του Ναού του Θεού. Είναι το ίδιο το ΜΕΓΑ ΑΡΚΑΝΟ (ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΙΚΟ), το ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΑΕΝΑΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ή ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, που οι Σοφοί όλων των καιρών ήξεραν να χειρίζονται, αλλά λόγω του ότι είχαν πέσει υπό την εξουσία μιας Ιερατικής Κάστας που δεν ήξερε να το εκτιμήσει, αποκρύφτηκε, με το πρόσχημα ότι η ανθρωπότητα δεν ήταν έτοιμη για να το δεχθεί και υποκαθιστώντας το από άλλες γνώσεις, αρνήθη­καν να το διακηρύξουν και να το εκπληρώσουν, παρα­κωλύοντας επιπλέον αυτούς που ήταν ικανοί να το κάνουν. Με περίσσεια λογική ο Δάσκαλος Ιησούς τους επιτίμησε σκληρά λέγοντας τους: "Αλίμονο σε σας, δάσκαλοι του Νόμου! που έχετε αφαιρέσει το κλειδί της Επιστήμης. Εσείς οι ίδιοι δεν εισήλθατε και αυτούς που εισέρχονταν εμποδίσατε". (Λουκά ία'52).


Το Κλειδί της Επιστήμης είναι το ίδιο το ΣΕΞ. Όλη η Μυστική Επιστήμη του Χριστού στηρίζεται στο Σεξ. Το Σεξ είναι το πεδίο της μάχης όπου συναντιόνται ΤΟ ΚΑΛΟ και ΤΟ ΚΑΚΟ και απ' όπου βγαίνουν ΑΓΓΕΛΟΙ ή ΔΑΙΜΟΝΕΣ.

 

 tantra1


Η σημασία της σεξουαλικής Αγνότητας, δηλαδή της ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ αποδείχνεται στα ακόλου­θα εδάφια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου: δ' 10, στ' 27, στ'63, και ζ'38.


Samael Aun Weor

 

 
MultiTrans