• images/banners/gnosis_banner-1.gif
  • images/banners/gnosis_banner-2.gif
  • images/banners/gnosis_banner-3.gif
  • images/banners/gnosis_banner-4.gif
  • images/banners/gnosis_banner-5.gif
  • images/banners/gnosis_banner-6.gif
  • images/banners/gnosis_banner-7.gif
  • images/banners/gnosis_banner-8.gif

gnosisellas-webradio

SAW-Optimized
Α.Δ. Samael Aun Weor

VM-LAKHSMI-OptimizedΑ.Δ. Lakhsmi

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩ


Το Εγώ ασκεί έλεγχο πάνω στα πέντε κατώτερα κέντρα της ανθρώπινης μηχανής (Δηλαδή, στο διανοη­τικό, κινητικό, συγκινησιακό, ένστικτο και σεξουα­λικό). Τα δύο ανώτερα κέντρα του ανθρωπίνου όντος, δηλαδή το Ανώτερο Διανοητικό και το Ανώτερο Συγκι­νησιακό, δεν μπορούν να ελέγχονται από το Εγώ, παρά μόνο από την Ουσία, τη Συνείδηση, ή Μπουδάτα.

Εάν θέλουμε να διαλύσουμε το Εγώ, πρέπει να το μελετήσουμε στα πέντε κατώτερα κέντρα, χρεια­ζόμαστε να το καταλάβουμε.

Είναι επείγον να καταλάβουμε τις δράσεις και αντιδράσεις, του κάθε ενός εκ των πέντε κατωτέ­ρων κέντρων της ανθρώπινης μηχανής. Το Εγώ δουλεύει με αυτά τα πέντε κατώτερα κέντρα και καταλαβαίνο­ντας σε βάθος, τις δραστηριότητες του κάθε ενός εξ αυτών, μέσα σ' αυτά τα κέντρα, βρισκόμαστε στο δρόμο της διάλυσης του ΠΛΗΘΩΡΙΚΟΥ ΕΓΩ.

Πάμε λοιπόν να μελετήσουμε συντόμως και χωρι­στά το κάθε ένα κέντρο για να μπορέσουμε να καταλά­βουμε καλύτερα το μηχανισμό της μηχανής μας και έτσι να αφιερωθούμε περισσότερο αποτελεσματικά, στην αυτοπαρατήρηση, τον συλλογισμό και την κατα­νόηση των ελαττωμάτων μας, των Εγώ μας.

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Σχετίζεται με όλες τις αιτίες του συλλογισμού, της σκέψης, γενικά. Είναι το πιο αργό κέντρο, και που τελικά εκδηλώνεται μέσω αυτού, μέγας αριθμός Εγώ, εν γένει, σχετιζομένων με την υποφαντασία και την καταστρεπτική φαντασία. Πρέπει να βάλλουμε φραγμό στο μεγάλο αριθμό των σκέψεων που μας πολιορ­κούν συνεχώς και που μας εμποδίζουν στην καλύτερη συγκέντρωση, κατά τις διάφορες εκδηλώσεις της ζωής μας.

Η υπερβολική φθορά της ενέργειας αυτού του κέντρου, προξενεί φυσικές και ψυχικές διαταραχές, οι οποίες την τελευταία στιγμή μετατρέπονται σε τρέλα, σχιζοφρένεια, υστερία, κ.τ.λ.

Οι παρατεταμένες ώρες ανάγνωσης, είναι επι­βλαβείς γι' αυτό το κέντρο. Θα πρέπει να ισορροπήσου­με την ανάγνωση, σταματώντας τη δραστηριότητα του διανοητικού κέντρου, με το να δραστηριοποιήσουμε άλλα κέντρα. Όπως το κινητικό ή το συγκινησιακό, π.χ. με το να βαδίζουμε αναπνέοντας ρυθμικά, η με το να ακούσουμε ευχάριστη μουσική, κτλ.

ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Χρειαζόμαστε να αυτοαποκαλυφτούμε και να καταλάβουμε σε βάθος τις συνήθειες μας. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε όπως η ζωή μας αναπτύσσεται μηχανικά. Φαίνεται απίστευτο που εμείς, ζώντας μέσα στους τύπους των συνηθειών, δεν γνωρίζουμε αυτούς τους τύπους που ορίζουν τη ζωή μας.

Χρειαζόμαστε να μελετήσουμε αυτούς τους τύ­πους των συνηθειών, τις συνήθειες μας γενικά, να τις καταλάβουμε, με το να αυτοπαρατηρούμε τον τρόπο που μιλάμε, που ντυνόμαστε, που βαδίζουμε, κτλ.

Οι συνήθειες ανήκουν στο κινητικό κέντρο. Τα σπορ, τα αθλήματα γενικά, επίσης ανήκουν σ' αυτό το κέντρο. Η κατάχρηση των δραστηριοτήτων αυτού του κέντρου, επιφέρει μερικές βλάβες του φυσικού σώματος, καθώς και μερική ή ολική καταστροφή του οργανισμού. Οι κινήσεις μας επίσης θα πρέπει να είναι ρυθμικές.

ΕΝΣΤΙΚΤΩΔΕΣ ΚΕΝΤΡΟ: Σχετίζεται με όλες τις αιτίες της φυσικο­χημικής αφομοίωσης, της πέψης, της δυσπεψίας, της κυκλοφορίας του αίματος, της λειτουργίας της καρ­διάς, του στομάχου, κτλ. με τη βοήθεια των δύο συστημάτων, του Συμπαθητικού και του Παρασυμπαθητικού.

Επίσης υπάρχουν τα ένστικτα, της διατήρησης, το σεξουαλικό ένστικτο κτλ. Ακόμη υπάρχουν και πολλές διαστροφές του ενστίκτου.

Σε ολόκληρο το ανθρώπινο ον, υπάρχουν υποανθρώπινες ενστικτώδεις δυνάμεις, που παραλύουν το Αληθινό Πνεύμα της Αγάπης και της Ευσπλαχνίας. Αυτές οι δαιμονικές δυνάμεις κατά πρώτον πρέπει να κατανοηθούν και αργότερα να υποταχθούν και να εξαλειφθούν. Είναι δυνάμεις ζωώδεις, ενστικτώδεις, εγκληματικές. Είναι οι δυνάμεις της λαγνείας, είναι οι δυνάμεις της δειλίας, είναι οι δυνάμεις του φόβου κ.τ.λ.

ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Δύο άτομα αντιδρούν προ μιας παραστάσεως κατά διαφορετικό τρόπο. Αυτό που στο ένα άτομο είναι ευχάριστο, είναι στο άλλο άτομο δυσάρεστο. Όλα εξαρτώνται από το πώς διοχετεύεται η λαμβανόμε­νη εντύπωση από τον εξωτερικό κόσμο.

Το συγκινησιακό κέντρο είναι η παραληπτική αντένα όλων των εντυπώσεων, των προερχομένων από τον εξωτερικό κόσμο.

Θα πρέπει να αποφεύγουμε τις απαίσιες εντυπώ­σεις, συγκινήσεις, που προέρχονται από την πολύ δυνατή και άρρυθμη μουσική και ακόμη τις βίαιες και νοσηρές συνομιλίες.

Οι αρνητικές εντυπώσεις οι υποανθρώπινες, διεγείρονται με τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, όταν προβάλλονται ταινίες βίας, πορνογραφικές και μέτρια μυθιστορήματα κτλ.

Οι αισθηματικότητες ανήκουν σ' αυτό το κέντρο. Η μελέτη και η κατανόηση αυτών είναι βασική, για την εξάλειψη του ψυχολογικού και πληθωρικού Εγώ.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Είναι εξαιρετικά λεπτό και ταχύ, χάρις στην πιο καλή και ραφιναρισμένη ενέργεια που έχει.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων του, τοπο­θετείται σε ένα μοριακό επίπεδο, όπου οι ωθήσεις του μεταδίδονται χιλιάδες φορές πιο γρήγορα από εκείνες του Νου.

Το σεξ μπορεί να ελευθερώσει ή να σκλαβώσει τον άνθρωπο. Η κατάχρηση του επιφέρει την καταστρο­φή όλων των φυσικών και κοσμολογικών Αξιών μας.

Το σεξουαλικό κέντρο είναι η έδρα όλων των φυσικών και ζωτικών ενεργειών μας.

Το Εγώ είναι η ρίζα του πόνου, της άγνοιας και του λάθους. Μόνο διαλύοντας το Εγώ, το πληθω­ρικό Εγώ, εξαφανίζεται η άγνοια, το λάθος και ο πόνος. Όταν διαλύεται το Εγώ, επέρχεται σε μας η αυθεντική και η μόνιμη ΕΥΤΥΧΙΑ.

Η ευτυχία δεν έχει καμία σχέση, δεν εξαρτά­ται ούτε από τα χρήματα, ούτε από την κοινωνική θέση, ούτε από τα πλούτη κ.α. Γιατί; Διότι η ΕΥΤΥΧΙΑ είναι της ΟΥΣΙΑΣ, της ΨΥΧΗΣ, της ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, ή ΜΠΟΥΔΑΤΑ...


 
MultiTrans