• images/banners/gnosis_banner-1.gif
 • images/banners/gnosis_banner-2.gif
 • images/banners/gnosis_banner-3.gif
 • images/banners/gnosis_banner-4.gif
 • images/banners/gnosis_banner-5.gif
 • images/banners/gnosis_banner-6.gif
 • images/banners/gnosis_banner-7.gif
 • images/banners/gnosis_banner-8.gif

gnosisellas-webradio

SAW-Optimized
Α.Δ. Samael Aun Weor

VM-LAKHSMI-OptimizedΑ.Δ. Lakhsmi

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΗΧΑΝΗ


"Όλα τα ΕΓΩ-ελαττώματα κατασκευάζονται στους πέντε κυλίνδρους της ανθρώπινης μηχανής".

"Είναι δυστύχημα που από έλλειψη σοφίας, τα ανθρώπινα όντα, κατασκευάζουν αυτά τα ΕΓΩ-ΔΑΙΜΟΝΙΑ, που κλέβουν μέρος της συνείδησης και της ζωής".

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Μήνυμα των Χριστουγέννων του έτους 1966

 

 

Η ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ


 

Η ανθρώπινη μηχανή έχει επτά κέντρα: Πέντε κατώτερα και δύο ανώτερα που ο κόσμος ούτε που υποπτεύεται.

Θα μελετήσουμε τα πέντε κατώτερα κέντρα:

 1. Είναι το Διανοητικό κέντρο
 2. Είναι το Συγκινησιακό κέντρο
 3. Είναι το Κινητικό κέντρο
 4. Είναι το κέντρο του Ενστίκτου και
 5. Είναι το Σεξουαλικό κέντρο.

Κάθε κέντρο της ανθρώπινης μηχανής πρέπει να λειτουργεί με τη δική του ενέργεια, αλλά δυστυ­χώς, τα άλλα κέντρα της ανθρώπινης μηχανής, κλέβουν την ενέργεια του σεξουαλικού. Όταν τα κέντρα, δια­νοητικό, συγκινησιακό, κινητικό και του ενστίκτου, κλέβουν την σεξουαλική ενέργεια, υπάρχει τότε σε­ξουαλική κατάχρηση.

Το πιο βαρύ απ' όλα αυτά είναι πως το σεξουαλικό κέντρο πρέπει ταυτοχρόνως να κλέβει την ενέρ­γεια των άλλων κέντρων, με την πρόθεση να μπορεί να δουλεύει. Αλλά όμως όλο αυτό που συμβαίνει είναι μια σεξουαλική κατάχρηση...

Είναι εύκολο να αποκαλύψουμε τη σεξουαλική κατάχρηση του κόσμου. Όταν υπάρχει σεξουαλική κατά­χρηση, το διανοητικό, το συγκινησιακό, το κινητικό και το ένστικτο, αισθάνονται μια τέλεια και εξαιρε­τική "γεύση", μια ορισμένη και σαφή απόχρωση, μια ορισμένη εμπάθεια, μια ορισμένη σφοδρότητα που δεν αφήνει τόπο για απορίες.

Μπορούμε να το δούμε όλο αυτό στον διανοητι­κό κόσμο των κυρίων του πολέμου, στις ταυρομαχίες, στις εμπαθείς υπερπροσπάθειες των ποδοσφαιριστών, κατά τη διάρκεια μιας Ολυμπιάδας, στις παθιασμένες ενστικτώδεις βιαιότητες του κόσμου... παντού υπάρ­χει σπατάλη του διαβολικού διανοητικού. Βίαιες συγκινήσεις, παθιασμένες κινήσεις, παθιασμένα τρε­ξίματα των αυτοκινήτων, αλόγων, μοτοσικλετών, ολυ­μπιακών παιχνιδιών κτλ. κτλ. ή επίσης ζωωδών ενστίκτων σε πράξη.

Είναι σαφές πως τότε υπάρχει σεξουαλική κατά­χρηση. Όμως το πιο βαρύ όλων αυτών είναι πως το σεξουαλικό κέντρο αναγκάζεται να δουλεύει με ενέρ­γειες πιο βαριές (που στον γνωστικισμό ονομάζονται "Υδρογόνα") και που ανταποκρίνονται στα άλλα κέντρα.

Εκείνοι που απολαμβάνουν με τις πορνογραφι­κές ταινίες, τα μυθιστορήματα και τις νοσηρώδεις ζωγραφικές, χρησιμοποιούν τη σεξουαλική ενέργεια στο κέντρο της σκέψης, και είναι σαφές πως μένουν με την τάση να ικανοποιηθούν μόνο με τη ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ και, αργά ή γρήγορα, αποκτούν την ανικα­νότητα του Ψυχοσεξουαλικού τύπου...

Όταν το συγκινησιακό κέντρο κλέβει τη σεξουα­λική ενέργεια, έρχονται οι βλακώδεις συναισθηματι­κότητες, της ζήλιας, της ωμότητας κτλ. κτλ.

Όταν το κινητικό κέντρο δουλεύει με την κλεμμένη ενέργεια από το σεξ, τότε φαίνονται οι κατα­χρήσεις του κινητικού κέντρου π.χ. στους παίχτες του ποδοσφαίρου, στους σχοινοβάτες του τσίγκου, στους μοτοσικλετιστές των μεγάλων ταχυτήτων κτλ.

Και όταν το κέντρο του ενστίκτου κλέβει την σεξουαλική ενέργεια, τότε σπαταλάτε σε ενστικτώ­δεις πράξεις παθών, βιασμών...

Η σεξουαλική σπατάλη τελειώνει στ' αλήθεια, όταν εγκαταστήσουμε μέσα μας ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ.

Ήδη το έχουμε πει και το επαναλαμβάνουμε, πως το Εγώ είναι μια λεγεώνα διαβόλων, πως το Εγώ υπάρχει σε πληθωρικότητα. Από τους πέντε κυλίνδρους της ανθρώπινης μηχανής, προέρχονται και δυναμώνουν οι λεγεώνες των μικρών Εγώ, που στο σύνολο τους συνιστούν αυτό που ονομάζεται ΕΓΩ, ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ.

Το "πληθωρικό Εγώ" ξοδεύει χονδροειδώς την Ουσία που έχουμε μέσα μας, για να αποκρυσταλλώσουμε Ψυχή. Όταν διαλύσουμε το "πληθωρικό Εγώ", ο σπάτα­λος τελειώνει και τότε συσσωρεύεται η Ουσία μέσα μας, μετατρεπομένη σε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ.

Όταν εγκαταστήσουμε μέσα μας ένα κέντρο διαρ­κούς βαρύτητας, τότε το σεξουαλικό κέντρο επαναλει­τουργεί με τη δική του ενέργεια.

Όποιος θέλει να τελειώνει με τη σεξουαλική σπατάλη, πρέπει να εξαλείψει το ΕΓΩ, να το μεταβάλ­λει σε Κοσμική σκόνη.

Είναι επείγον να εγκαταστήσουμε μια τέλεια ισορροπία στα πέντε κέντρα της ανθρώπινης μηχανής και αυτό είναι μόνο δυνατόν διαλύοντας το ΕΓΩ.

 


Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΕΝΤΡΩΝ

"Το θέμα της λανθασμένης λειτουργίας των πέντε κέντρων, είναι ένα θέμα που απαιτεί μια μελέ­τη για ολόκληρη τη ζωή. Διαμέσου των παρατηρήσεων του ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ εμπράκτως, και της αυστηρής εξετά­σεως των ονείρων".

"Δεν είναι δυνατόν να μπορέσει κανείς να φθάσει, στο να καταλάβει τα κέντρα και τις σωστές ή λανθασμένες δουλειές τους σε μια μόνο στιγμή. Χρειαζόμαστε απόλυτη υπομονετικότητα".

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Από το βιβλίο του "Η Μυστική Διδασ­καλία του Αναουάκ"


Όταν φανταζόμαστε κατά τρόπο σαφή και ακριβή το απαστράπτον και παρατεινόμενο σώμα του Ηλιακού μας Συστήματος, με όλα αυτά τα καλύμματα και τα περιπεπλεγμένα νήματα, που σχηματίζουν το θαυμάσιο σχέδιο των κόσμων, μούρχεται στο νου, κατά τρόπο αντιληπτικό, η ζωντανή εικόνα του ανθρώπινου οργα­νισμού με τα συστήματα του. Του σκελετικού, του λεμφικού, του αρτηριακού, του νευρικού κ.τ.λ. που πέρα από κάθε αμφιβολία συνιστώνται και ενώνονται κατά γειτονικό τρόπο.

Το Ηλιακό Σύστημα του ΟΡΣ, αυτό το σύστημα στο οποίο ζούμε, κινούμεθα και έχουμε το ΕΙΝΑΙ μας, εάν το δούμε από μακριά, φαίνεται σαν ένας άνθρωπος να βαδίζει διαμέσου του αναλλοίωτου Απόλυ­του. Ο μικρόκοσμος άνθρωπος είναι ένα Ηλιακό Σύστη­μα σε μικρογραφία, μια θαυμάσια μηχανή με διάφορα διανεμημένα δίκτυα ενέργειας, σε διάφορους βαθμούς έντασης.

Ο οργανισμός του τριεγκεφαλικού δίποδου, λανθασμένα ονομαζόμενου "άνθρωπος", είναι μια εξαι­ρετική μηχανή με πέντε θαυμάσια Ψυχοφυσιολογικά Κέντρα.

Η διάταξη των λεχθέντων κέντρων είναι η ακό­λουθη: ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ, ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΟ, ΚΙΝΗΤΙΚΟ, ΕΝΣΤΙΚΤΟ και ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ.

Όταν κάποιος αυτοπαρατηρείται βαθιά, φθάνε ι­στό λογικό συμπέρασμα πως, μολονότι το κάθε ένα από τα πέντε κέντρα εισέρχονται σε ολόκληρο τον οργανισμό, εν τούτοις, έχει το βασικό του σημείο, το ουσιώδες, σε κάποιο μέρος της οργανικής μηχανής.

Το κέντρο βαρύτητας του διανοητικού βρίσκεται στον εγκέφαλο. Το κέντρο βαρύτητας του συγκινησιακού βρίσκε­ται μονίμως στο ηλιακό πλέγμα.

Το κέντρο βαρύτητας του κινητικού βρίσκεται στο ανώτερο μέρος της σπονδυλικής στήλης.

Το κέντρο βαρύτητας του ενστίκτου είναι τοπο­θετημένο στο κατώτερο μέρος της σπονδυλικής στήλης.

Και το κέντρο βαρύτητας του σεξουαλικού είναι σαφές πως έχει τις ρίζες του στα σεξουαλικά όργανα.

Κάθε ένα από τα πέντε κέντρα της ανθρώπινης μηχανής, κάνει ειδικές λειτουργίες, απολύτως καθο­ρισμένες.

Μια μελέτη σε βάθος πάνω στα πέντε κέντρα, μας επιτρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχουν μεταξύ τους διάφορες ταχύτητες λειτουργίας και αυτό ήδη είναι επαληθευμένο.

Οι μελετείται του ψευτοαποκρυφιστικού και ψευτοεσωτεριστικού τύπου, πιστεύουν πως το κέντρο της σκέψης είναι εξαιρετικά γρήγορο, αλλά δυστυχώς σφάλλουν, επειδή τα κέντρα κινητικό και του ενστί­κτου είναι 30.000 φορές γρηγορότερα.

Το συγκινησιακό κέντρο είναι ακόμη πιο ταχύ από τα κέντρα κινητικό και του ενστίκτου. Οι μεγά­λοι σοφοί δηλώνουν πως το συγκινησιακό κέντρο είναι αληθινά 30.000 φορές πιο γρήγορο από τα κέντρα του κινητικού και του ενστίκτου...

Ο δυαδισμός του Νου, με την αδιάκοπη μάχη των αντιθέσεων που διαιρούν τη σκέψη, δημιουργεί ευχάριστες καθώς και δυσάρεστες συγκινήσεις. Οι ενστικτώδεις συγκινήσεις της ευχαρίστησης και του πόνου, η σεξουαλική έλξη ή αποστροφή κ.τ.λ. δεικ­νύουν, σημειώνουν, βέβαιο δυαδισμό στις ειδικές λειτουργίες κάθε κέντρου.

Δεν υπάρχει αμφιβολία καμία, πως κάθε ένα από τα πέντε κέντρα είναι ταυτοχρόνως ΘΕΤΙΚΟ και ΑΡΝΗΤΙΚΟ.

Οι πέντε κύλινδροι της ανθρωπινής μηχανής καθ’ ολοκληρίαν είναι βασικοί στη ζωή, αλλά, πέρα από κάθε αμφιβολία, το σεξουαλικό κέντρο είναι αληθινά το πιο ενδιαφέρον και το πιο γρήγορο.

Λοιπόν σ' αυτό το κέντρο βρίσκονται οι ίδιες οι ρίζες της ύπαρξης μας... Είναι δυστύχημα που τα πέντε κέντρα της ανθρώ­πινης μηχανής ελέγχονται απολύτως από αυτήν τη λεγεώνα των ΕΓΩ-διαβόλων, που το άτομο φέρει καθ’ ολοκληρία μέσα του.

Είναι οδυνηρό να ξέρουμε πως το ποσοστό της Ψυχής, το Μπουδάτα, η Ουσία που φέρουμε μέσα μας, βρίσκεται μποτιλιαρισμένη εντός του σεληνιακού Εγώ.

Η λανθασμένη λειτουργία των πέντε ψυχοφυσιολογικών κέντρων, οφείλεται στις καταστρεπτικές δραστηριότητες του "πληθωρικού Εγώ".

Η ανθρώπινη μηχανή, όπως οποιαδήποτε άλλη μηχανή, κινείται κάτω από τις ωθήσεις των λεπτών δυνάμεων της Φύσης.

Οι κοσμικές ακτινοβολίες κατά πρώτον λόγο και το "πληθωρικό Εγώ" κατά δεύτερο λόγο, είναι οι κρυφοί πράκτορες που κινούν την ανθρώπινη μηχα­νή. Ο Ήλιος με τη ζέστη του και με τον καλό ή άσχη­μο καιρό του, δίδουν άμεσο τόπο στο να εξέλθουν ορισμένα Εγώ, που εξουσιοδοτούνται από τη μηχανή. Μερικά από αυτά τα Εγώ συνηθίζουν να είναι περισ­σότερο δυνατά από τα άλλα. Η βροχή, οι εναντιώσεις, οι κενές περαστικές χαρές, παράγουν καινούργια και ενοχλητικά Εγώ, αλλά η φτωχή μαριονέτα που λέγεται άνθρωπος, δεν έχει ιδέα αυτών των αλλαγών, επειδή έχει τη συνείδηση κοιμισμένη, αυτή ζει πά­ντοτε στο τελευταίο Εγώ.

Οι Κοσμικές ακτινοβολίες, δημιουργούν μέσα στον υποκειμενικό ψυχισμό του "Διανοητικού ζώου" του λανθασμένα ονομαζόμενου άνθρωπος, ορισμένη ψυχολογική ιδιοσυγκρασία.

Ορισμένα Εγώ εισέρχονται και άλλα εξέρχονται. Στην υπερφύση του ανθρώπου παρουσιάζονται ορισμένα Εγώ-διάβολοι, ενώ άλλα χάνονται στις 49 βυθισμένες περιοχές του υποσυνειδήτου.

Οποιοσδήποτε αντίθετος πλανητικός σύνδεσμος, οποιοσδήποτε απαίσιος τετραγωνισμός των κόσμων, οποιαδήποτε ένταση παραγόμενη από το υπερβολικό πλησίασμα δύο πλανητών, είναι αρκετά ώστε εκατομμύ­ρια ανθρωπίνων μηχανών, να ριχθούν στον πόλεμο, δικαιολογώντας τον, είναι σαφές, με πολλές αιτίες, συνθήματα, σημαίες κ.τ.λ.

Η ανθρώπινη μηχανή, δεν έχει καμία αίσθηση ηθικής υπευθυνότητας. Είμαστε απλές μαριονέτες που σκέπτονται, αισθάνονται και πράττουν, σύμφωνα με τον τύπο του Εγώ που ελέγχει τα ουσιώδη κέντρα της μηχανής, σε κάποια δεδομένη στιγμή.

Ορισμένα Εγώ κυβερνούν τα άλλα, επειδή είναι πιο δυνατά, αλλά η δύναμη τους είναι η δύναμη των κυλίνδρων της μηχανής, που ζουν σε αδιάκοπη ανισορ­ροπία, κλέβοντας ενέργεια το ένα από το άλλο.

Όλα τα Εγώ είναι αποτέλεσμα εξωτερικών και εσωτερικών επιδράσεων. Στο "Διανοητικό Ζώο" δεν υπάρχει ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, είναι μια μηχανή.


Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ


"Οποιοδήποτε περιστατικό της ζωής, αν και φαίνεται ασήμαντο, αναμφισβήτητα έχει την αιτία του σε κάποιον εσωτερικό ηθοποιό που βρίσκεται μέσα μας, σε ένα ψυχικό φορτίο, σε ένα Εγώ".

"Η αυτοαποκάλυψη είναι δυνατή, όταν βρισκό­μαστε στο επίπεδο της αντιληπτικής επάγρυπνης κατά­στασης, της επάγρυπνης καινοτροπίας".

"Εγώ αποκαλυμμένο από την "οσμή" του, θα πρέπει να παρατηρηθεί στον εγκέφαλο μας, στην καρ­διά και στο σεξ".

"Ένα οποιοδήποτε Εγώ π.χ. της λαγνείας, θα μπορούσε να εκδηλωθεί στην καρδιά (δηλαδή στο συγκι­νησιακό κέντρο) ως αγάπη. Στον εγκέφαλο (δηλαδή στο διανοητικό κέντρο) σαν μια ιδέα. Αλλά εάν θέ­σουμε την προσοχή μας στο σεξουαλικό κέντρο, θα αισθανθούμε μια σαφή νοσηρά διέγερση"...

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Από το βιβλίο "Πραγματεία της Επαναστα­τικής Ψυχολογίας".


Είναι επείγον να μελετήσει κανείς τη Γνώση και να χρησιμοποιήσει τις πρακτικές ιδέες που δί­νουμε σ' αυτό το έργο, για να δουλέψει σοβαρά επάνω στον εαυτό του.

Εντούτοις δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε πάνω στον εαυτό μας, με το σκοπό να διαλύσουμε αυτό ή εκείνο το Εγώ, εάν δεν το παρατηρήσουμε προηγουμένως.

Η παρατήρηση του εαυτού μας, επιτρέπει όπως επέλθει μια ακτίνα Φωτός στο εσωτερικό μας.

Οποιοδήποτε Εγώ εκδηλώνεται στον εγκέφαλο κατά έναν τρόπο, στην καρδιά κατά άλλον τρόπο και στο σεξ επίσης κατά άλλον τρόπο.

Χρειαζόμαστε να παρατηρήσουμε το Εγώ που σε κάποια δεδομένη στιγμή έχουμε συλλάβει.

Επείγει να το δούμε σε κάθε ένα από τα τρία κέντρα του οργανισμού μας. Σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, εάν είμα­στε επάγρυπνοι και ξύπνιοι, σαν το σκοπό σε καιρό πολέμου, θα αυτοαποκαλυφτούμε.

Θυμηθήκατε σε ποια ώρα εκδηλώθηκε η ματαιοδο­ξία ή η υπερηφάνεια σας; Ποιο ήταν αυτό που σας εναντιώθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας; Γιατί είχατε αυτή την εναντίωση; Ποια ήταν η κρυφή αιτία της; Μελετείστε το, παρατηρείστε το, στο Διανοητικό, στην Καρδιά και στο Σεξ...

Η πρακτική ζωή είναι ένα θαυμάσιο σχολείο. Στις σχέσεις μας μπορούμε να ανακαλύψουμε αυτά τα Εγώ που φορτώνουμε στον ψυχισμό μας.

Οποιαδήποτε αντίθεση, οποιοδήποτε περιστατι­κό, μπορεί να μας οδηγήσει διαμέσου της εσωτερικής αυτοπαρατήρησης, στην ανακάλυψη ενός Εγώ, ήδη μπο­ρεί να είναι αυτό της αυτοαγάπης, της ζήλιας, της ζηλοτυπίας, του θυμού, της απληστίας, της υπο­ψίας, της κακολογίας, της λαγνείας κ.τ.λ.

Χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας, προτού μπορέσουμε να γνωρίσουμε τους άλλους. Είναι επείγον να μάθουμε να ακούμε την άποψη του άλλου.

Εάν τιθέμεθα στη θέση των άλλων, θα ανακαλύ­ψουμε πως τα ψυχολογικά ελαττώματα που κατευθύνουμε στους άλλους, τα έχουμε και με το παραπάνω στο εσωτερικό μας.

Το να αγαπάμε τον πλησίον μας είναι απαραί­τητο, αλλά δεν θα μπορούσε κάποιος να αγαπάει τους άλλους, εάν δεν μάθει να τίθεται στη θέση του άλλου στην εσωτερική δουλειά.

Η ωμότητα θα συνεχίσει να υπάρχει επάνω στην επιφάνεια της Γης, εφ' όσον δεν έχουμε μάθει να τιθέμεθα στη θέση του άλλου.

Αλλά, εάν κάποιος δεν έχει τη δύναμη να δει τον εαυτό του, πώς θα μπορούσε να τοποθετηθεί στη θέση των άλλων.

Γιατί να βλέπουμε, μόνο, την κακή πλευρά του άλλου ατόμου; Η μηχανική αντιπάθεια για το άλλο άτομο, που για πρώτη φορά γνωρίζουμε, δεικνύει πως δεν ξέρουμε να τιθέμεθα στη θέση του πλησίον, πως δεν αγαπάμε, πως έχουμε την συνείδηση πάρα πολύ κοιμισμένη.

Μας "πέφτει" πολύ αντιπαθητικό κάποιο, ορισμέ­νο, άτομο; Για ποια αιτία; Μήπως πίνει; Ας παρατη­ρηθούμε.... Είμαστε σίγουροι για τη δική μας "Αρε­τή"; Είμαστε σίγουροι πως δεν φορτωνόμαστε στο εσωτερικό μας το Εγώ της μέθης; Θα ήτανε καλύτερα βλέποντας έναν μεθυσμένο να κάνει γελοιότητες, να λέγαμε: "Αυτός είμαι εγώ, που γελοιοποιούμαι".

Είσθε μια γυναίκα έντιμη και ενάρετη και γι' αυτό σας "πέφτει άσχημα" κάποια, ορισμένη, κυ­ρία; Αισθάνεστε αντιπάθεια γι' αυτή; Γιατί; αισθάνεστε πολύ σίγουρη για τον εαυτό σας; πιστεύετε πως μέσα σας δεν έχετε το Εγώ της λαγνείας; Σκέφτεστε πως εκείνη η κυρία, υποτιμημένη για τα σκάνδαλα της και τις ασέλγειες της είναι πρόστυχη; Είσθε εσείς σίγουρη πως στο εσωτερικό σας δεν υπάρχει η ασέλγεια και η προστυχιά που βλέπετε σε κείνη τη γυναίκα;

Θα ήταν καλύτερα να Αυτοπαρατηρηθείτε εσωτε­ρικά, και σε βαθύ διαλογισμό να βρεθείτε στη θέση εκείνης της γυναίκας την οποίαν απεχθάνεστε... 


ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
ή
"ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ"


"Το διανοητικό ζώο" το λανθασμένα ονομαζόμε­νο άνθρωπος, είναι μία μηχανή πολύ εξαιρετική. Εάν αυτή η μηχανή φθάσει στο να καταλάβει πως είναι μηχανή, εάν καθοδηγείται σωστά και εάν οι περιστά­σεις το επιτρέπουν, μπορεί να πάψει να είναι μηχα­νή και να μετατραπεί σε άνθρωπο"...

"Πρώτα απ' όλα επείγει να αρχίσουμε να καταλα­βαίνουμε σε βάθος και σε όλα τα επίπεδα του Νου, πως δεν έχουμε μια αληθινή ατομικότητα, πως δεν έχουμε ένα διαρκές κέντρο της συνείδησης, πως σε μια δεδομένη στιγμή είμαστε ένα άτομο και στην άλλη άλλο. Όλα εξαρτώνται από την οντότητα που ελέγχει την κατάσταση σε οποιαδήποτε στιγμή"...

"Το φτωχό διανοητικό ζώο" το λανθασμένα ονο­μαζόμενο άνθρωπος, δεν θα μπορέσει να πάψει να είναι μηχανή, δεν θα μπορέσει να αλλάξει, δεν θα μπορέσει να αποκτήσει το αληθινό ατομικό του Είναι και να μετατραπεί σε νόμιμο άνθρωπο, ενώ δεν έχει τη δύναμη να εξαλείψει, διαμέσου της κατανόησης σε βάθος και με διαδοχική τάξη, κάθε μία από αυτές τις μεταφυσικές οντότητες, που στο σύνολο τους συνιστούν αυτό που ονομάζεται ΕΓΩ, ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ"...

ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ

από το βιβλίο του "Βασική Εκπαίδευση"

 


Εάν εμείς εκπληρώναμε το Κοσμικό Χρέος μας, θα μετατρεπόμαστε σε αληθινούς ανθρώπους. Αλλά ποιο είναι το Κοσμικό μας Χρέος; Εγώ θα πω σε σας ποιο είναι...

1ον. Να μην επιτρέπουμε όπως οι διανοητικές σκέψεις περνάνε στο Νου μας κατά τρόπο μηχανικό. Με άλλες λέξεις θα πει: Να γίνουμε συνειδητοί σε όλες τις διανοητικές λήψεις που έρχονται στο Νου. Πώς θα γίνουμε συνειδητοί σ' αυτές τις λήψεις; Δια­μέσου του ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. Εάν π. χ. διαβάζουμε ένα βιβλίο, θα πρέπει να διαλογιζόμαστε σ' αυτό, χρειά­ζεται να καταλάβουμε.

2ον. Συγκινήσεις. Πρέπει να γίνουμε συνειδη­τοί σε όλες τις δραστηριότητες του συγκινησιακού κέντρου. Είναι δυστύχημα το να βλέπουμε πως ο κό­σμος κινείται κάτω από τις ωθήσεις των συγκινήσεων, κατά τρόπο απολύτως μηχανικό, χωρίς έλεγχο. Εμείς πρέπει να γίνουμε Αυτοσυνείδητοι σε όλες τις συγκι­νήσεις μας, σε όλα τα αισθήματα μας.

3ον. Συνήθειες. Οι συνήθειες ανήκουν στο κινητικό κέντρο. Εμείς πρέπει να γίνουμε Αυτοσυνείδητοι σε όλες τις δραστηριότητες μας, σε όλες τις κινήσεις μας, σε όλες τις συνήθειες μας. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα, κατά μηχανικό τρόπο.

4ον. Πρέπει "να διεκδικούμε τα Ένστικτα μας και να τα υποτάσσουμε. Πρέπει να τα καταλαβαίνουμε σε βάθος, ολοσχερώς.

5ον. Να μετατρέπουμε τις σεξουαλικές ενέρ­γειες. Διαμέσου ορισμένης Αλχημιστικής μεθόδου, θα μετατρέπουμε τις δημιουργικές μας ενέργειες.

Έτσι, εκπληρώνοντας το Κοσμικό μας Χρέος, είναι σαφές πως η ζωή μας θα αναπτυχθεί αρμονικά... και με αρμονία με το απόλυτο, σύμφωνα με τον Μεγάλο Νόμο, θα μπορέσουμε να φθάσουμε στα γηρατειά, γεμά­τοι έκσταση, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τη ΜΑΕΣΤΡΙΑ και την ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ.


Samael Aun Weor

 
MultiTrans