• images/banners/gnosis_banner-1.gif
  • images/banners/gnosis_banner-2.gif
  • images/banners/gnosis_banner-3.gif
  • images/banners/gnosis_banner-4.gif
  • images/banners/gnosis_banner-5.gif
  • images/banners/gnosis_banner-6.gif
  • images/banners/gnosis_banner-7.gif
  • images/banners/gnosis_banner-8.gif

gnosisellas-webradio

SAW-Optimized
Α.Δ. Samael Aun Weor

VM-LAKHSMI-OptimizedΑ.Δ. Lakhsmi

Ευρετήριο Άρθρου
Ονειρική Γιόγκα
Το Ταντρικό Όνειρο
Πρακτική της Επιστροφής
Οι Τέσσερις Μακαριότητες
Όλες οι Σελίδες

 

ΤΟ   ΤΑΝΤΡΙΚΟ   ΟΝΕΙΡΟ

 

Αναμφίβολα αποδείχνεται επείγον να ξαναπερνάμε μηνιαίως το τετράδιο ή σημειωματάριο μας με το σκοπό να διαπιστώνουμε μόνοι μας την προοδευτική προαγωγή της Ονειρικής μνήμης...

Η οποιαδήποτε πιθανότητα λησμονιάς πρέπει να εξαλείφεται· δεν πρέπει να συνεχίζουμε με τις πρακτι­κές που ακολουθούν ενόσω δεν έχουμε επιτύχει την τέ­λεια μνήμη...

Ειδικότερα αποδείχνονται ενδιαφέροντα εκείνα τα Δράματα που βγαίνουν από άλλους αιώνες ή που εξελίσ­σονται σε περιβάλλοντα που δεν έχουν καμιά σχέση με την σε εγρήγορση ύπαρξη του ονειρευόμενου. . .

Πρέπει να βρισκόμαστε σε κατάσταση "Επάγρυπνης Αντίληψης", "Επάγρυπνου

 

Νεωτερισμού" και να δώσουμε μια πολύ ξεχωριστή προσοχή στη μελέτη λεπτομερειών που περιλαμβάνουν εξειδικευμένα ζητήματα, συνομιλίες, συναντήσεις, ναούς, ασυνήθιστες δραστηριότητες σε σχέση με άλλους ανθρώπους, κτλ., κτλ., ...

Όταν έχει επιτευχθεί η πλήρης ανάπτυξη της Ονειρικής μνήμης, όταν έχει πια εξαλειφθεί και η παραμικρή πιθανότητα λησμονιάς, η διεργασία συμβολισμού θ' ανοίξει το δρόμο της αποκάλυψης...

Τη βασική Επιστήμη της ερμηνείας των ονείρων οφείλουμε να την αναζητήσουμε στο Νόμο των Φιλοσοφικών Αναλογιών, στο Νόμο της Αναλογίας των Αντιθέτων, στο Νόμο των Αντιστοιχιών και της Αριθμολογίας...

Οι αστρικές εικόνες που αντανακλώνται στον καθρέφτη της φαντασίας, ουδέποτε πρέπει να μεταφράζονται κατά λέξη, διότι είναι απλώς συμβολικές αναπαραστά­σεις των αρχετυπικών αξιών και πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο που ένας μαθηματικός χρησιμοποιεί τα αλγεβρικά σύμβολα...

1230728173_lrsmccallbob-gloriainexcesisdeo

Δεν περιττεύει να βεβαιώσουμε ότι τέτοιου είδους ιδέες κατέρχονται από τον Κόσμο του Αγνού Πνεύματος..

 

Οι αρχετυπικές ιδέες κατέρχονται προφανώς απ'το Είναι, επέρχονται αξιοθαύμαστες πληροφορώντας μας, είτε για την Ψυχολογική κατάσταση του ενός ή του άλλου Κέντρου της Μηχανής, είτε για πολύ βαθειά εσωτεριστικά θέματα, είτε για πιθανές επιτυχίες ή κινδύνους, κτλ., επενδυμένες πάντοτε το ένδυμα του συμβολισμού. . .

Το άνοιγμα αυτού ή εκείνου του αστρικού συμβόλου, της μιας ή της άλλης σκηνής ή μορφής, με σκοπό την εξαγωγή της ουσιώδους ιδέας, είναι δυνατό μόνο μέσω του "λογικού και αντιπαραθετικού διαλογισμού του Είναι ..."

Φθάνοντας σ' αυτήν την κατάσταση της πειθαρχίας της "Γιόγκας του Ονείρου", γίνεται απαραίτητη η είσο­δος στην Ταντρική όψη του ζητήματος...

Η Αρχαία Σοφία διδάσκει ότι η "ΤΟΝΑΝΤΣΙΝ" (η Ντέβη ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΗ), η ιδιαίτερη Κοσμική θεϊκή μας Μη­τέρα (διότι ο καθένας έχει τη δική του ξεχωριστή), μπορεί να προσλάβει την οποιαδήποτε μορφή, διότι είναι η καταγωγή όλων των μορφών, γιαυτό και είναι σημαντι­κή να διαλογίζεται ο Γνωστικός σ'αυτήν προτού αποκοι­μηθεί . . .

Ο δόκιμος θα πρέπει να εισέρχεται καθημερινά στη διαδικασία του ονείρου, επαναλαμβάνοντας με πολύ Πίστη την ακόλουθη προσευχή: "ΤΟΝΑΝΤΣΙΝ, ΤΕΤΕΟΪΝΑΝ, Ω Μητέρα μου, έλα σε μένα, έλα σε μένα!"

Σύμφωνα με την Ταντρική Επιστήμη, αν ο Γνωστικός επιμείνει σ'αυτήν την πρακτική, αργότερα ή γρηγορότε­ρα θα αναδυθεί ως δια μαγείας εν μέσω των μεταβαλλόμενων και άμορφων εκφράσεων των ονείρων ένα καθοδηγητικό στοιχείο...

Μέχρις ότου δεν έχει ταυτοποιηθεί πέρα για πέρα αυτός ο καθοδηγητής, είναι απαραίτητο να συνεχίζει κανείς να καταγράφει τα όνειρα του στο τετράδιο η ση­μειωματάριο. ..

Η βαθειά μελέτη και ανάλυση καθενός σημειωμένου ονείρου, αποδείχνεται αμετάθετη στην εσωτεριστική πειθαρχία του Ταντρικού ονείρου...

Αναμφισβήτητα η διδακτική πρόοδος θα μας οδηγή­σει στην ανακάλυψη του καθοδηγητικού ή ενοποιού στοι­χείου ταυ ονείρου...

O ειλικρινής Γνωστικός που φθάνει σ'αυτό το στά­διο της Ταντρικής πειθαρχίας, είναι αναμφίβολα, για τον λόγο αυτό, έτοιμος να κάνει το ακόλουθο βήμα, που θα είναι το θέμα του επόμενου κεφαλαίου μας...

 

Δάσκαλος Σαμαέλ – κεφ. 18 Η Μυστική Δοξασία του Αναουάκ
(συνεχίζει)

 

  
MultiTrans